KANTOOR

 

Joris Van Cauter is advocaat aan de balie te Gent sinds 2002. Tot 2011 maakte hij deel uit van het advocatenkantoor Rieder, Verdonck & Van Cauter.

In september 2011 richtte hij zijn eigen kantoor op, gespecialiseerd in strafzaken.  Onveranderd blijft hij cliënten bijstaan in vaak delicate, mediagevoelige zaken en in juridisch technisch complexe dossiers.

Het kantoor blinkt dan ook uit door de grondigheid en gedrevenheid waarmee rechtszaken worden behandeld: zowel wat betreft de procedurele aspecten als wat betreft de inhoudelijke aspecten van de zaak. 
Vorm en inhoud gaan steeds samen.

Ook van een zogenaamd verloren of hopeloze zaak tracht het kantoor een gewonnen zaak te maken. Daarbij wordt slechts één doel voor ogen gehouden: het belang van de cliënt.

 

Het kantoor beschikt daarbij over een uitgebreid netwerk van experten (psychologen en psychiaters, schriftdeskundigen, forensisch experten, tolken, enz.), op wie zo nodig beroep wordt gedaan.

De advocaten van het kantoor pleiten quasi dagelijks voor politierechtbanken, correctionele rechtbanken en voor de hoven van beroep. 

Daarnaast zijn ze ook actief op het terrein het Hof van Assisen, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Vaak met onverwacht goede resultaten. 

Eerlijkheid, openheid en overleg met de cliënt staan daarbij altijd centraal.

De omvang van het kantoor garandeert u ook een persoonlijk contact met de advocaat die uw dossier zal behartigen.

Het bureau is gevestigd in Gent, maar behartigt dossiers over het gehele land.

Sinds 1 maart 2016 is voor het instellen van een cassatieberoep en voor het opstellen van een memorie tot staving van cassatiemiddelen vereist dat de optredend advocaat houder is van het getuigschrift van de bijzondere opleiding in cassatieprocedures in strafzaken.

 

Ons kantoor telt momenteel vier advocaten die houder zijn van dit getuigschrift: mr. Joris Van Cauter, mr. Maarten Knops, mr. Karel De Meester en mr. Hanne Ollevier. Ons kantoor wordt vaak geraadpleegd voor cassatie-adviezen en het opstellen van cassatiememories, vaak door andere advocaten.

 

Gelet op de strikte termijnen die gelden in deze procedure verdient het aanbeveling om zo spoedig mogelijk na de te bestrijden uitspraak contact op te nemen met ons kantoor.

ADVOCATEN

 

Joris Van Cauter is licentiaat in de Moraalwetenschappen (Universiteit Gent 1998) en licentiaat in de rechtswetenschappen (Universiteit Gent 2002).

 

Hij begon aan de balie in 2002 onder het patronaat van mr. Filip D’Hont.

 

Van 1 september 2003 tot 1 september 2011 was hij werkzaam op het kantoor Rieder & Verdonck. Hij werd daar vennoot op 1 september 2008 (kantoor Rieder, Verdonck & Van Cauter). Vanaf 1 september 2011 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.

 

Joris Van Cauter is voornamelijk actief in het strafrecht en behandelt vaak grote en mediagevoelige dossiers. Hij is gekend voor zijn technisch wetenschappelijke benadering. Joris Van Cauter is eveneens een ervaren advocaat in (strafrecht)procedures voor het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

 

Daarnaast is hij ook publicist in De Standaard en De Morgen.

Dr. Karel De Meester is Licentiaat/Master in de Rechten (KU Leuven, 2005) en Master in Human Rights and Democratisation (EIUC Venetië en Universiteit Maastricht, 2006).

 

Daarnaast is hij houder van een doctoraat op proefschrift (Universiteit van Amsterdam, 2014). Zijn onderzoek “The investigation phase in International Criminal Procedure (Intersentia, 2015)” had betrekking op het bestaan van algemene rechtsbeginselen die het vooronderzoek in internationale strafprocedures beheersen.

 

Tussen 2011 en 2015 was hij als assistent verbonden aan het Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies (‘LIHRICS’) van de KU Leuven.

 

Verder is hij auteur van talrijke academische publicaties.

 

In september 2014 vervoegde hij het kantoor Van Cauter Advocaten

Maarten Knops behaalde in 2013 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

 

Zijn masterscriptie handelde over de houdbaarheid en wenselijkheid van het onderscheid tussen het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.

 

In februari 2014 startte hij zijn stage aan de Balie van Leuven. Sedert 6 september 2016 is hij ingeschreven aan de Balie van Gent.

 

Maarten Knops is tevens houder van het getuigschrift ‘Cassatieprocedure in strafzaken’.

 

 

Hanne Ollevier behaalde in juli 2014 met onderscheiding het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit te Gent.

 

Na een zomerstage op het kantoor in de zomer van 2013 vervoegde zij in september 2014 de Gentse balie onder het stagemeesterschap van mr. Joris Van Cauter.

 

Ze is gespecialiseerd in strafzaken.

 

Hanne Ollevier is tevens bestuurslid van de commissie van stagiairs 2016-2017.

 

 

RECHTSDOMEINEN

 

 •     Drugsmisdrijven
 •     Vermogensmisdrijven
 •     Geweldsmisdrijven
 •     Valsheid in geschriften
 •     Zedenmisdrijven
 •     Misdrijven tegen de openbare orde en de openbare veiligheid
 •     Belaging
 •     Computercriminaliteit
 •     Wapenbezit
 •     Verkeersmisdrijven
 •     Jeugdrecht
 •     Burgerlijke partijstelling
 •     Uitlevering en overlevering
 •     Europees en internationaal strafrecht

PUBLICATIES / MEDIA

 

Opiniestukken in de media

 

- Stop de slachtoffers (De Standaard, 16 mei 2017) (pdf versie)

- Over de zondebok en de fantast (De Standaard, 30 januari 2017)

- Het lot van de burger overleveren aan het volk is het einde van de rechtsstaat (De Morgen, 28 december 2016)

- Hoe snel een rechter een vrouwenhater wordt (De Standaard, 5 februari 2016)

- We zijn geen burgers meer, maar allen potentiële criminelen of terroristen (De Morgen, 30 januari 2015)

- De burger is verdachte nummer één (De Standaard, 18 november 2013)

- Een advocaat wordt een luxeproduct (De Morgen, 2 juli 2013)

Publicaties

Smaakmakers in het procesrecht

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten proberen, lapidair gezegd, de juridische problemen waarmee rechtzoekenden geconfronteerd worden, op te lossen.

 

Om dat te doen, hebben ze emotionele en sociale vaardigheden nodig, inzicht in de aard en dynamiek van menselijke verhoudingen en

belangenconflicten, enige financiële geletterdheid, een brede algemene kennis, mondigheid, managementvaardigheden, intelligentie en een scherp analytisch vermogen.

 

Daarbij blijft ook een grondige kennis nuttig van de waaier aan (buiten)gerechtelijke mogelijkheden die de wet biedt, alsook van de procedurele situaties waarin een rechtzoekende zich kan bevinden.

 

 

[ Moet er nog gepleit worden in strafzaken? p. 183 - J. Van Cauter ]

Justice for sale: Onderhandelen over schuld en boete in strafzaken

Openingsrede balie Gent 2015

Joris Van Cauter, Karel De Meester

 

De zogenaamde “afkoopwet” laat niemand onberoerd.

Hoe verteert onze inquisitoire strafrechtspleging een vorm van plea bargaining is de vraag die de auteurs stellen.

 

Hun analyse pleit er voor om niet alleen efficiëntie voor ogen te houden, maar ook rekening te houden met alle checks and balances die nodig zijn om een eerlijk proces te garanderen.

 

Ze staan kort stil bij de ontstaansgeschiedenis van de wet om dan aan de hand van de procedure in de praktijk een aantal problemen bloot te leggen. Een diagnose die ook van pas kan komen bij de invoering van een procedure van guilty plea zoals thans wordt overwogen.

CONTACT

 

Van Cauter Advocaten

Gustaaf Callierlaan 175

9000 Gent

 

09 233 68 53

info@gentlaw.beBTW 0809.451.934

 

Kantoorrekening  BE15 3630 4703 4330

Derdenrekening  BE36 6301 4503 6681